Vores Mission

Dansk Erhvervsrengøring

About Us

Since 1998 the Best cleaning Service in Our City.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in which don't look slightly believable.

therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

Watch The Video

Get professional & affortable carpet cleaner today.

Our Partner

Meet Our Team

demo-attachment-319-642595-POMB2L-982

Andrea Smith

Co-Founder, Office Manager

demo-attachment-318-433009-PE8CMA-412

Andrea Smith

Co-Founder, Office Manager

demo-attachment-321-668517-PPHHG3-82

Andrea Smith

Co-Founder, Office Manager

demo-attachment-320-649922-POXB2D-428

Andrea Smith

Co-Founder, Office Manager

demo-attachment-738-client-1
demo-attachment-740-clienty-3
demo-attachment-739-clienty-2
demo-attachment-737-client-5
demo-attachment-741-clienty-4

Dansk Erhvervsrengøring hovedprodukt er månedlig kontraktrengøring baseret på en fast aftale.

Virksomhedspolitik

 1. Vi tilbyder alle daglige forekommende rengøringsydelser i kontorarealer og lettere produktionsarealer samt butiksrengøring.
 2. Vores service underskrives som en samarbejdsaftale over længere tid og leveres på løbende basis. Rengøringsydelserne defineres som: Totalrengøring.
 3. Ved kontraktindgåelse udarbejdes der intervalopdelte arbejdsbeskrivelser og tilhørende tegninger for de aktuelle arealer, baseret på kundens ønsker.
 4. De udarbejdede arbejdsbeskrivelser danner basis for de leverede ydelser, men følges ikke nødvendigvis slavisk.
 5. Ydelserne leveres på timebasis og der arbejdes ikke med akkordaflønning af assistenterne.
 6. Såfremt en rengøringsrutine er nødvendig, udføres den uanset om arbejdsbeskrivelsen indeholder denne ydelse, for den pågældende ugedag.
 7. Det tilstræbes i videst muligt omfang at knytte assistenter fast til en kunde.
 8. Indkøringsperioden hos nye kunder er meget gennemgående, da vi ønsker at etablere en fælles opfattelse af det ønskede daglige rengøringsniveau med kunden.
 9. Målet er, at der konstant leveres en rengøringsservice af en sådan kvalitet, at kunden løbende oplever det rengjorte areal som rent.
 10. Produktet kræver en tæt, løbende kontakt og opfølgning hos kunden.
 11. Et højt serviceniveau er en meget vigtig del af rengøringsproduktet. Dette skabes gennem en forsat udvikling af personalet, samt en løbende uddannelse i brug af rengøringsmidler og materiel.
 12. At tilføre ny viden inden for rengøringsmetoder, som kan forbedre både arbejdsmiljø og miljøet.
 13. I tilbudet inkluderer priserne alle udgifter forbundet med rengøring samt AUD, ATP, sygeløn, feriepenge og inspektion – eksklusiv moms.

Vores tilbud er udarbejdet ud fra vores virksomhedspolitik, sammenholdt med de ønsker og krav, der er skitseret i materialet, vores gennemgang af lokalerne, samt vores egne høje kvalitetskrav til udførelse af en sådan opgave.

Shopping Basket