Erhvervsrengøring Med Personlig Kvalitetssikring

Mere End Bare Rengøring

Vores produkter er miljørigtige og vores tilgang professionel. En standard, der bør efterleves af alle rengøringsvirksomheder. Vi har valgt at investere i vores medarbejderes humør og velbefindende, da der findes et stigende behov for den ekstraordinære service. Smilende medarbejdere er et succeskriterie for vores virksomhed, hvilket har vist sig at have stor indflydelse på samarbejdet med vores kunder.

Kontakt Os
Vi er klar til at snakke med dig

+45 51 72 20 32

Services

Erhvervsrengøring af Restaurant og Café
Restaurant & Café

Vi har igennem årene opnået specialerfaring indenfor rengøring af restauranter, cafér og barer. Uanset om du selv klarer den daglige rengøring og søger et rengøringsfirma til at aflaste et par gange om ugen, eller om vi skal klare den daglige rengøring så kan vi hjælpe.

Erhvervsrengøring af facade og vinduespolering
Facade & Vinduespolering

Det danske vejr, er vinduespudser vejr. Vinduespudsning skal udføres jævnligt!Hvis det ikke er dårligt vejr den dag vi pudser vinduerne, er det det ofte en dag eller to efter. Derfor er det vigtigt at få vasket vinduer fast (hver måned eller hver anden), så det hele tiden er pæne.

Erhvervsrengøring af kontor og lager
Kontor & Lager

Dansk Erhvervsrengøring har specialiseret sig i kontor rengøring. Uanset, hvor stort eller lille dit kontormiljø er, finder vi en løsning, der dækker netop dit behov. Vi udfører altid en rengøring så punktligt, at medarbejderne kan koncentrere sig om arbejdet og ikke befinder sig i et urent kontormiljø.

Glade Kunder

Det siger vores kunder


“Personalet fra Dansk Erhvervsrengøring er altid mødestabile og man kan regne 100% med dem og deres service. Der er altid rent og pænt. Jeg kan varmt anbefale dem til rengøring af andre caféer og virksomheder.”

Mackies ApS
Café

VVS-Eksperten A/S
Butik & Lager

Dansk Erhvervsrengøring hovedprodukt er månedlig kontraktrengøring baseret på en fast aftale.

 1. Vi tilbyder alle daglige forekommende rengøringsydelser i kontorarealer og lettere produktionsarealer samt butiksrengøring.
 2. Vores service underskrives som en samarbejdsaftale over længere tid og leveres på løbende basis. Rengøringsydelserne defineres som: Totalrengøring.
 3. Ved kontraktindgåelse udarbejdes der intervalopdelte arbejdsbeskrivelser og tilhørende tegninger for de aktuelle arealer, baseret på kundens ønsker.
 4. De udarbejdede arbejdsbeskrivelser danner basis for de leverede ydelser, men følges ikke nødvendigvis slavisk.
 5. Ydelserne leveres på timebasis og der arbejdes ikke med akkordaflønning af assistenterne.
 6. Såfremt en rengøringsrutine er nødvendig, udføres den uanset om arbejdsbeskrivelsen indeholder denne ydelse, for den pågældende ugedag.
 7. Det tilstræbes i videst muligt omfang at knytte assistenter fast til en kunde.
 8. Indkøringsperioden hos nye kunder er meget gennemgående, da vi ønsker at etablere en fælles opfattelse af det ønskede daglige rengøringsniveau med kunden.
 9. Målet er, at der konstant leveres en rengøringsservice af en sådan kvalitet, at kunden løbende oplever det rengjorte areal som rent.
 10. Produktet kræver en tæt, løbende kontakt og opfølgning hos kunden.
 11. Et højt serviceniveau er en meget vigtig del af rengøringsproduktet. Dette skabes gennem en forsat udvikling af personalet, samt en løbende uddannelse i brug af rengøringsmidler og materiel.
 12. At tilføre ny viden inden for rengøringsmetoder, som kan forbedre både arbejdsmiljø og miljøet.
 13. I tilbudet inkluderer priserne alle udgifter forbundet med rengøring samt AUD, ATP, sygeløn, feriepenge og inspektion – eksklusiv moms.

Vores tilbud er udarbejdet ud fra vores virksomhedspolitik, sammenholdt med de ønsker og krav, der er skitseret i materialet, vores gennemgang af lokalerne, samt vores egne høje kvalitetskrav til udførelse af en sådan opgave.